Aktivnosti programa Jane’s Walks

17. kolovoza 2022. u Društvenom centru Lastovo održano je predstavljanje rezultata terenskog istraživanja naselja Ubli u sklopu Programa Jane’s Walks na kojem su istaknute važne građevine tog naselja te ideje za revitalizaciju istih. Nakon predstavljanja rezultata održan je dvadesetprvi okrugli stol na temu “Crkvice” na kojem se uz moderatoricu Marianu Bucat raspravljalo o važnosti sakralne arhitekture te restauraciji kako prostora tako i predmeta.

18. kolovoza 2022. uz moderatoricu Marianu Bucat održan je dvadesetdrugi okrugli stol “Javni putevi” koji su uvijek aktualna tema za razgovor i raspravu posebice jer se sa problemima korištenja susrećemo svakodnevno.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta:
1.269.638,89 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU:
1.079.193,06 HRK

Aktivnosti programa/projekta provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova” te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.