eko akcija i edukacija za ocd-ove

U suradnji s Udrugom Murtila s Čiova, a u sklopu projekata ZAzeleni otok i Zeleni Društveni centar Lastovo, 24. lipnja 2024. održana je eko akcija čišćenja plaže u Skrivenoj Luci gdje su članovi gostujuće Udruge uz članove Udruge Dobre Dobričević očistili plažu od plastike, stiropora, mreža te ostalih naplavina.
Nakon održane eko akcije, Ivana Marčeta Frlan i Korana Katić članovima Udruge Murtila održale su edukaciju pod nazivom Jačanje kapaciteta OCD-ova koja je imala za cilj educirati gostujući OCD o osmišljavanju, organizaciji, provedbi te izvještavanju projekata, a poseban osvrt dao se na najčešće greške kod pisanja i provedbe projekata. Također, predstavljeni su i svi projekti Udruge Dobre Dobričević vezani za zaštitu okoliša i prirode.


Projekt ZAzeleni otok je inicijativa usmjerena na poticanje razvoja civilnog društva na otocima s ciljem zaštite okoliša i klime, što je prioritet u EU. Glavni fokus projekta je educiranje lokalnog stanovništva, posebno mladih, o važnosti brige o prirodnoj i kulturnoj baštini te održivom turizmu. Cilj projekta je stvoriti svijest o važnosti zaštite okoliša te potaknuti lokalno stanovništvo da djeluje na očuvanju prirodnih resursa otoka kroz praktične i edukativne aktivnosti.

Ciljevi projekta Zeleni Društveni centar Lastovo su omogućiti edukaciju svih ciljanih skupina o štetnosti nepovoljnih ponašanja koje utječu na prirodu i čovjekov okoliš, potaknuti sudionike da koriste odbačeni materijal, recikliraju ga i daju mu novi smisao te potaknuti mlade naraštaje da promišljaju o bioraznolikosti. Također, prenošenje dobrih praksi je nužno kako bi primjerima koji su imali pozitivan učinak dali ideje za primjenu akcija u vlastitom okruženju.

Aktivnosti programa/projekta provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova”, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Dubrovačko-neretvanske županije te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.