Predavanja o zdravlju 54+

10. i 15. rujna 2022. U Društvenom centru Lastovo održana su dva predavanja o zdravlju 54+ u suradnji s partnerom na projektu Udrugom Val.

10. rujna 2022. dr.med. Luka Paić održao je predavanje na temu “Kvaliteta života i mentalno zdravlje u starijoj dobi” na kojem su sudionici doznali na koje sve načine mogu poboljšati kvalitetu života te što sve mogu učiniti za poboljšanje mentalnog zdravlja, dok je Petar Šušnjara 15. rujna 2022. s temom “Život s hipertenzijom” ukazao koji sve čimbenici utječu na hipertenziju i istaknuo simptome koji mogu ukazivati na povišeni krvni tlak te je sudionike uputio na 10 koraka kako živjeti zdravije.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta:
1.269.638,89 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU:
1.079.193,06 HRK