Predavanja/Okrugli stolovi -Program Pametni otoci

U Društvenom centru Lastovo tijekom kolovoza, u suradnji s partnerom Općinom Lastovo, održana su 4 predavanja/okrugla stola iz Programa Pametni otoci.

21. kolovoza 2021. Verica Šalata predstavila je životnu filozofiju “Zero Waste” temeljenu na praksi izbjegavanja otpada, recikliranju otpada, ponovnu upotrebu predmeta, pametnu kupovinu te kompostiranje kuhinjskog i vrtnog otpada.

Marina Stenek s temom “Otpad u cirkularnoj ekonomiji otoka” obrazložila je sustav gospodarenja otpadom kako ga je planirala Republika Hrvatska svojim propisima, a prisutni su doznali kako je planirano da se Lastovo uključi u taj zamišljeni, ali još uvijek nerealizirani sustav. Predstavila je i mogućnosti gospodarenja otpadom po konceptu kružne ekonomije – otpad koji se koristi ili prerađuje na mjestu njegova nastanka te se može proizvoditi energija koja se kasnije koristi lokalno što može doprinijeti ekonomiji otoka.

Kroz “Pametno upravljanje i diversifikaciju gospodarstva – preduvjeti za ostvarenje ciljeva Deklaracije Pametni otoci” Vinka Lozica je pojasnila koncept pametnih otoka koji označava primjenu pametnih tehnologija, korištenje obnovljivih izvora energije i najveću moguću energetsku učinkovitost te uvođenje održive otočne mobilnosti uključujući električnu mobilnost. Kako bi se Deklaracija Pametni otoci uspješno pretočila u stvarnost ključni preduvjet je uspješno, odnosno pametno upravljanje na svim razinama.

28. kolovoza 2021. s temom “Održiv razvoj otoka Šćedro” Ana Marija Jakas istaknula je kako je održiv razvoj pametnih otoka temeljen na razumijevanju povezanosti njegove tri temeljne sastavnice: društvo, okoliš i gospodarstvo. Na primjeru otoka Šćedro pojasnila je kako ravnotežu između sve tri sastavnice i rad na balansu između njih sustavno razrađuje već 10 godina Udruga Prijatelji otoka Šćedro. Čišćenje okoliša, podmorja, uređen nautički sustav, uređenje staza, doprinos lokalne zajednice, volja ljudi koji žive na istom otoku i njihovo zalaganje čine komponente koje prikazuju proces i put ka ostvarenju cilja, a to je dugoročni razvoj ljudskog društva u očuvanom okolišu.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta:
1.269.638,89 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU:
1.079.193,06 HRK

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruge Dobre DobričevićStajališta izražena na stranici isključiva su odgovornost Udruge Dobre Dobričević i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Aktivnosti programa/projekta provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova”.