Predavanje o zdravlju 54+

U Društvenom centru Lastovo 5. listopada 2022. održano je posljednje predavanje o zdravlju 54+ u sklopu projekta Društveni centar Lastovo na kojem je predavačica dr. med. Ružica Brešić potakla ciljanu skupinu na pravilnu prehranu i fizičku aktivnost za unapređenje zdravlja. Sudionici su mogli doznati više o pretilosti, prednostima fizičke aktivnosti, prehrani u službi zdravlja, bolestima koje se vežu uz neprikladnu prehranu, ali i o 10 prehrambenih zapovijedi kojih se potrebno pridržavati.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta:
1.269.638,89 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU:
1.079.193,06 HRK