Priprema i provedba EU projekata

U Društvenom centru Lastovo 30. srpnja 2022. održana je još jedna edukacija iz Programa Neformalnog obrazovanja. Imali smo čast ugostiti Petra Mišuru koji nam je održao edukaciju na uvijek aktualnu temu „Priprema i provedba EU projekata“. Na primjerima grada Šibenika osvrnuli smo se na buduće projekte otoka Lastova te razmijenili iskustva i primjere dobre/loše prakse u provođenjima projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta:
1.269.638,89 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU:
1.079.193,06 HRK

Aktivnosti programa/projekta provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova” te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.