Program Neformalnog obrazovanja

U Društvenom centru Lastovo u listopadu održane su 4 edukacije iz programa Neformalnog obrazovanja.

7. listopada 2022. Dorian Božičević održao je edukaciju za učenike osnovne škole na temu “Naša zvijezda Sunce”. Na edukaciji sudionici su doznali sve o Suncu – koliko je veliko i daleko, od čega se sastoji, kako utječe na zemlju, o sunčanom satu, pomrčini, a za kraj edukacije promatrali su Sunce teleskopom.

13. i 19. listopada 2022. bili su rezervirani za edukacije talijanskog jezika uz Marinu Grgurević. Djeca su na edukaciji bila upoznata s osnovnim pojmovima talijanskog jezika, dok su odrasli bili okrenuti svakodnevnoj komunikaciji.

Za posljednju edukaciju iz programa održanu 28. listopada 2022. bila je zadužena Marijana Mastilović. “Upravljanje nekretninama” svakako je važna tema za svakog vlasnika nekretnine, a na edukaciji sudionici su saznali što svaki vlasnik nekretnine treba znati (i onaj koji će to tek postati).

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta:
1.269.638,89 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU:
1.079.193,06 HRK

Aktivnosti programa/projekta provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova” i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.