Radionice građanski inkubator

Srpanj i početak kolovoza 2022. u Društvenom centru Lastovo obilježile su radionice Građanski inkubator pod vodstvom Petra Kelvišera.

9. srpnja 2022. održana je radionica pod nazivom “Posljedice korupcije”. Nakon što su se sudionici na prethodnoj radionici upoznali s različitim oblicima koruptivnih radnji koje naše društvo možda i ne ubraja u korupciju, na ovoj radionici naučili smo kako prepoznati korupciju u različitim društvenim situacijama, uvidjeti negativne posljedice koje ona uzrokuje te osvijestiti važnost etičkog ponašanja u obavljanju posla i dužnosti kao oblika borbe protiv korupcije.

Kroz radionicu “Osnove demokracije” održanu 16. srpnja 2022. polaznici su raspravljali o prednostima i nedostacima različitih oblika vlasti kao što su autoritarna vlast te odlučivanje u neposrednoj i predstavničkoj demokraciji. Uspoređivali su se različiti „plodovi“ demokracije poput slobode govora i mišljenja, ravnopravnosti te političkog sudjelovanja. Upoznali smo razliku između legitimne i nelegitimne vlasti te raspravljali o prednostima i manama direktne i predstavničke demokracije.

23. srpnja 2022. održana je radionica “Demokracija i ljudska prava” na kojoj su sudionici, koristeći dosadašnje poznavanje ljudskih prava, pokušali iste definirati te odrediti njihovu važnost za razvoj demokratske političke kulture. Radom u skupini uočene su razlike između vertikalnog i horizontalnog djelovanja međunarodne Povelje o ljudskim pravima uz raspravu trebaju li ili ne sva prava biti dopuštena pozitivnim pravnim propisima.

“Izbori” bili su tema radionice održane 30. srpnja 2022. Kroz rad u skupinama, vođenim i međusobnim razgovorom, igranjem uloga i korištenjem elemenata debatne rasprave, pokušali smo saznati što građani znaju o izborima i od koga su dobili sve te informacije. Raspravljali smo i o tome tko bi trebao imati pravo glasa, upoznali smo se s karakteristikama većinskog i razmjernog izbornog sustava te o ulozi političkih stranaka u demokraciji.

Prvi dan kolovoza bio je rezerviran za radionicu na temu “Građanstvo: od statusa do uloge” predposljednju radionicu iz edukativnog programa “Građanski inkubator” na kojoj se obrađivala tema aktivnog građanstva. Kroz interaktivno predavanje sudionici su naučili razlikovati građanstvo kao status koji se koristi za ostvarivanje građanskih prava od građanstva kao uloge koja nam pomaže u proaktivnom mijenjaju sredine u kojem živimo.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta:
1.269.638,89 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU:
1.079.193,06 HRK

Aktivnosti programa/projekta provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova”, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Dubrovačko-neretvanske županije.