PREDAVANJE O KLIMATSKIM PROMJENAMA: DOBRE PRAKSE SUOČAVANJA S KLIMATSKIM PROMJENAMA NA HRVATSKIM OTOCIMA-ENERGETSKA TRANZICIJA OTOKA HVARA

PREDAVANJE O KLIMATSKIM PROMJENAMA: DOBRE PRAKSE SUOČAVANJA S KLIMATSKIM PROMJENAMA NA HRVATSKIM OTOCIMA-ENERGETSKA TRANZICIJA OTOKA HVARA

Dolac 5, 20290, Lastovo