Predavanje o klimatskim promjenama: Dobre prakse suočavanja s klimatskim promjenama na hrvatskim otocima - Energetska tranzicija otoka Hvara

Predavanje o klimatskim promjenama: Dobre prakse suočavanja s klimatskim promjenama na hrvatskim otocima - Energetska tranzicija otoka Hvara

Dolac 5, 20290, Lastovo