LA.Culture Ambience (LA.Colonia – Public Space Episodes)

V. Radionica LA.Colonia 2020. održana je od 19.-27. rujna 2020. godine. Obzirom na epidemiološke prilike, format radionice bio je neuobičajen, ali se pokazao učinkovit. Sudjelovalo je puno manje ljudi, ali su svi sudionici bili profesionalci. Bilo je sveukupno 15 sudionika iz Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Srbije.

Radionica je započela cjelodnevnim razgledavanjem Sela. Pješice je napravljen puni krug kroz naselje Lastovo – lokaciju zadatka radionice. Na tom putu razgledano je desetak tipičnih stambenih blokova, od kojih su neki nastanjeni, a neki su potpuno napušteni. Osim članica Udruge, u razgledavanju su informacijama pomogli Ivan Jurica, čuvar prirode JU “Parka prirode Lastovsko otočje” i članovi NK Omladinac.

Grupa arhitekata (Petar Cvahte, Dunja Knežević i Nikola Pokupec) projektirali su rekonstrukciju igrališta NK Omladinac koje se nalazi u južnom nastavku naselja Lastovo. Članovi kluba su iskazali interes da unaprijede klupsku infrastrukturu kako bi mogli iznajmljivati prostor za atraktivna natjecanja. Grupa je temeljito ispitala ograničenja lokacije, snimila i valorizirala postojeće stanje, proučila zahtjeve HNS-a i na posljetku izradila arhitektonsko-urbanističko idejno rješenje rekonstrukcije klupskih prostora i istočne tribine. Koncept je zasnovan na korištenju izražene prirodne topografije. Potpuno su separirani korisnici nogometnog terena od posjetitelja tako što je posjetiteljima omogućen izravni pristup tribini s javne površine. Istodobno, značajni dio planiranog volumena skriven je ispod razine ceste čime je uklopljen u pejsaž. Presjek je maksimalno iskorišten tako da su viškovi iskorišteni za sakupljanje oborinskih voda radi zalijevanja travnjaka ili ispiranja sanitarnih uređaja. Posljednje predstavlja interpretaciju tradicionalno održivog raspolaganja otočnim resursima.

Karla Crnčević, dramaturginja i Ines Žganec, povjesničarka umjetnosti napravile su skice za dva videa. “O birokraciji i drugim katastrofama” je omnibus priča lastovskih gospođa o stanovanju u zelenilu. Predstavlja realističnu kritiku stambenih prilika u naselju Lastovo. Video je prikazan 25. rujna 2020. godine, a možete ga pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=BRXGQXkpbxM&t=75s.  Video je pratio herbarij s raznim notama vezanima za video, ali i druge grupe, tj. projekte.  Video nazvan “Objektivizacija muškog tijela je politički čin” je nastao slučajno, ali je priređen kao koncept za kratki film. Prikazane su dvije žene u kontekstualiziranom dijalogu – nalaze se na igralištu NK Omladinca. 

Jurek Brueggen, mladi arhitekt iz Berlina i Mariana Bucat radili su (fizički i teoretski) na tehnologiji uklanjanja i uklanjanju građevinskog otpada iz zgrade na Počuvalu. Kao popratni materijal, napravljen je niz .gif grafika koje prikazuju peterodnevni napredak u čišćenju.

Ivan Cingel, asistent na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku, priredio je kritiku na Urbanistički plan uređenja naselja Lastovo (UPU), ali i na proširenje građevinskog područja naselja na cjelokupnom otoku. Kritika bi trebala poslužiti kao osnova za odluku o izmjenama i dopunama UPU-a. Ovaj rad je ujedno priprema za temu iduće radionice 2021. godine.

U drugom dijelu radionice, posebno na završnoj prezentaciji radova, gostovali su kritičari od kojih su neki održali predavanja. Nikša Božić održao je predavanje “Izazovi i mogućnosti prostornog planiranja za ruralna područja”, a Marijana Mastilović održala je predavanje “O zajedničkom”. Obje teme su bile korisna teoretska podloga za radove participanata.

Radionicu su vodile volonterke Udruge Dobre Dobričević, Mariana Bucat i Marijana Mastilović.

Autori fotografija: Nikola Pokupec, Korana Zavadlav

Održavanje radionice sufinancirano je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Dubrovačko-neretvanske županije, Turističke zajednice općine Lastovo, NK Omladinca, Impressuma i M grupe, a aktivnosti programa/projekta “Kulturni centar Dobre Dobričević” provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova”.