O nama

UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE I UMJETNOSTI DOBRE DOBRIČEVIĆ

OIB: 49346934947
Žiro račun: HR0324070001100502344

A: Dolac 5, 20290 Lastovo
20290 Lastovo

M: 00385 (0) 91 622 9676
E: udruga.bb@gmail.com

Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević osnovana je 2013. godine od strane mladih entuzijastica sa Lastova. 

Udruga djeluje na prosvjetno – kulturnom, umjetničkom i humanitarnom području sa ciljem razvoja i promicanja intelektualno-stvaralačkih i umjetničko-kreativnih osobina ličnosti kod populacije svih životnih dobi s ciljem izrade i realizacije prosvjetno-kulturnih, umjetničkih i humanitarnih projekata, prezentacija istih te provođenje raznovrsnih programa s edukativnog, društveno-zabavnog i humanitarnog područja za sve uzraste radi stvaranja uvjeta za kvalitetniji odgoj i obrazovanje.

Pratite nas na društvenim mrežama:

Instagram: @udruga_dobre_dobricevic @dc_lastovo
Facebook: @LA.colonia2017

O DOBRI DOBRIČEVIĆU

Dobre Dobričević (Lastovo 1457. – Treviso 1528.) – tiskar, katolički svećenik, lastovski dobrotvor

Bio je jedan od pionira tiskarstva koji je najveći dio života proveo u Mletačkoj Republici i Francuskoj (Lyon). U mladosti je izdavao knjige grčkih i rimskih klasika, a od 1499., kada je zaređen u Trevisu, izdavačka djelatnost odnosila se isključivo na knjige vjerskog sadržaja.

Među najpoznatijim djelima su “De Re Militari”, “Ezopove basne” i “Divina Commedia” (prvi put je utisnuo inicijale BB).

1502. imenovan je kanonikom i dekanom upravnog vijeća (kaptola) prvostolne crkve (katedrale) u Trevisu.

Prema svom rodnom otoku Dobre se pokazao kao domoljub obogativši ga vrijednim darovima: lokalnoj crkvi sv. Marije u polju poklanja oltarnu sliku (rad Francesca Bissole) izrazivši želju da na njoj bude prikazan kao skrušeni donator u molitvi te brončane vaze (“bastivnice”).