Predstavljanje knjige Antuna Jurice “Kulturna baština Lastova”

26. rujna 2021. u Društvenom centru Lastovo u sklopu programa obilježavanja Dana Općine Lastovo i blagdana Sv. Kuzme i Damjana održano je predstavljanje nove knjige Antuna Jurice “Kulturna baština Lastova” nakladnika Udruge Dobre Dobričević. Knjiga predstavlja prošireno i dopunjeno izdanje ranije objavljenih knjiga pod naslovom “Da se ne zaboravi”.

Autor dr. Antun Jurica tom prigodom darovao je Udruzi Dobre Dobričević svoju zbirku “Rodoslovna stabla lastovskog stanovništva” sa svrhom kada bude digitalizirana da bude dostupna svima.

Aktivnosti programa/projekta provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova”.

Fotografije: Tomislav Brdjanović